Dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Đăng ngày 27 - 05 - 2022
100%

Thực hiện Công văn số 1344/UBND-KGVX ngày 26/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, ngày 26/5/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1780/SLĐTBXH-LĐVL đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia ý kiến dự thảo.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 1780; Dự thảo Tờ trình và Nghị định

Tin mới nhất

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục...(21/10/2022 10:03 SA)

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách,...(19/10/2022 10:02 SA)

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính...(08/08/2022 3:51 CH)

Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho...(14/06/2022 9:28 SA)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030,...(06/06/2022 10:27 SA)

°
456 người đang online