Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành xong án phạt về cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 14 - 06 - 2022
100%

Ngày 13/6/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2025/SLĐTBXH-GDNN xin ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đối với dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện chấp hành xong án phạt về cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 2025 và dự thảo QĐ

Tin mới nhất

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục...(21/10/2022 10:03 SA)

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách,...(19/10/2022 10:02 SA)

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính...(08/08/2022 3:51 CH)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030,...(06/06/2022 10:27 SA)

Dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo...(27/05/2022 2:53 CH)

°
465 người đang online