Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 08 - 08 - 2022
100%

Ngày 08/8/2022, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 2856/LĐTBXH-BTXH lấy ý kiến các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan đối với Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội và chính sách trợ giúp xã hội đối với một số đối tượng BTXH trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 2856 và Dự thảo văn bản

Tin mới nhất

Dự thảo định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp áp dụng trong lĩnh vực giáo dục...(21/10/2022 10:03 SA)

Dự thảo Quyết định ban hành quy chế phân cấp quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách,...(19/10/2022 10:02 SA)

Dự thảo Quyết định quy định một số chính sách về hỗ trợ đào tạo nghề, vay vốn, tạo việc làm cho...(14/06/2022 9:28 SA)

Dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030,...(06/06/2022 10:27 SA)

Dự thảo Tờ trình và Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo...(27/05/2022 2:53 CH)

°
429 người đang online