http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản... (02/01/2019)

Ngày 18/12/2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 1817/QĐ-LĐTBXH ban hành danh mục các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi trong các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc...

°
478 người đang online