Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2688/SLĐTBXH-VP 09/10/2020 V/v triển khai xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, nâng mức phục cấp TNVK, phục cấp TNN đợt II năm 2020
2550/TB-SLĐTBXH 28/09/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ công chức được cử ra làm việc tại Trung tâm Phục vụ HCC và KSTTHC tỉnh
2478/SLĐTBXH-VP 21/09/2020 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
2464/SLĐTBXH-VP 18/09/2020 Về việc đề nghị thay đổi cán bộ đầu mối kiểm soát TTHC
878/QĐ-SLĐTBXH 07/09/2020 Quyết định ban hành quy chế làm việc của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
2331/SLĐTBXH 04/09/2020 Góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 13/2016/TT-BKHCN
2272/SLĐTBXH-VP 31/08/2020 V/v tham gia ý kiến Quy chế làm việc
2275/SLĐTBXH 31/08/2020 V/v tổng hợp nhu cầu công dân của tỉnh đang tạm trú tại Đà Nẵng có nguyện vọng trở về tỉnh
2256/SLĐTBXH-KHTC 27/08/2020 V/v xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, KHTC-NSNN 03 năm 2021-2023
2224/SLĐTBXH-VP 24/08/2020 Thông báo Lịch trực cơ quan tháng 9
2187/SLĐTBXH 19/08/2020 V/v thực hiện công điện khẩn của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống Covid-19
2188/SLĐTBXH-VP 19/08/2020 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ nâng cao các chỉ số Par index, PAPI, SIPAS năm 2020
2146/SLĐTBXH-VP 18/08/2020 V/v tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công, ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, ngày truyền thống Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
2133/SLĐTBXH-VP 16/08/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 15/8/2020 của UBND tỉnh
2127/SLĐTBXH-VP 14/08/2020 V/v cử thành viên tham gia Tổ công tác thúc đẩy hợp tác đầu tư nước ngoài
1 2 3 4 5 6    
°
437 người đang online