Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2148/SLĐTBXH-LĐVL 21/06/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP của Chính phủ
2100/SLĐTBXH-VP 17/06/2022 V/v thỏa thuận công tác cán bộ
2099/LĐTBXH-BTXH 17/06/2022 V/v góp ý dự thảo văn bản
2101/BC-SLĐTBXH 17/06/2022 Báo cáo nhiệm vụ UBND tỉnh
2093/SLĐTBXH-BC 16/06/2022 Báo cáo CCHC 6 tháng
1780/SLĐTBXH-LĐVL 26/05/2022 V/v tham gia ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
1766/BC-SLĐTBXH 26/05/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW
1768/SLĐTBXH-LĐVL 26/05/2022 V/v phối hợp thông báo danh sách người lao động đạt yêu cầu và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc (đợt 2)
1763/SLĐTBXH-VP 26/05/2022 V/v đôn đốc báo cáo việc quy định sản phẩm đầu ra của vị trí việc làm
1762/SLĐTBXH-VP 26/05/2022 V/v báo cáo và đề nghị đánh giá chất lượng kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2022
1745/SLĐTBXH-TE&BĐG 25/05/2022 V/v phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2022
1731/LĐTBXH-BTXH 24/05/2022 V/v cung cấp số liệu về hộ làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh năm 2021
1739/SLĐTBXH-VP 24/05/2022 V/v đăng ký cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng lãnh đạo quản lý đơn vị sự nghiệp
1741/SLĐTBXH-VP 24/05/2022 V/v cử cán bộ tham gia ban thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp chuyên ngành y tế năm 2022
1729/KH-SLĐTBXH 23/05/2022 KH triển khai thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp và công bố thông tin thị trường lao động trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2022
1 2 3 4 5 6    
°
1102 người đang online