Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
207/KH-SLĐTBXH 18/01/2023 Kế hoạch công tác pháp chế năm 2023
208/KH-SLĐTBXH 18/01/2023 KH xây dựng, kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản QPPL
88/TB-SLĐTBXH 13/01/2023 Thông báo dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
123/KH-SLĐTBXH 12/01/2023 KH CCHC năm 2023
124/KH-SLĐTBXH 12/01/2023 KH tuyên truyền CCHC năm 2023
107/SLĐTBXH-VP 11/01/2023 V/v đăng ký thi đua năm 2023
106/SLĐTBXH-VP 11/01/2023 V/v đăng ký thi hoặc xét thăng hạng viên chức chuyên ngành y tế năm 2023
108/SLĐTBXH-VP 11/01/2023 V/v đăng ký thi CVC
92/GM-SLĐTBXH 10/01/2023 GM dự Hội nghị cán bộ công chức Sở Lao động TBXH
46/TB-SLĐTBXH 06/01/2023 Thông báo lịch trực Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
05/SLĐTBXH-VP 03/01/2023 Lịch trực cơ quan tháng 1/2023
589/QĐ-SLĐTBXH 29/12/2022 QĐ công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
5282/SLĐTBXH-VP 27/12/2022 V/v đảm bảo an sinh xã hội trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
4819/SLĐTBXH-GDNN 01/12/2022 V/v cung cấp thông tin phục vụ hội nghị tiếp xúc, đối thoại giữa Phó BT Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân năm 2022
4818/SLĐTBXH-LĐVL 01/12/2022 Hướng dẫn cáp phép cho người lao động nước ngoài
1 2 3 4 5 6    
°
685 người đang online