Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2083/CV-LĐTBXH 10/08/2020 V/v thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh qua mạng điện tử mức độ 3
2089/CV-SLĐTBXH 10/08/2020 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19
1925/SLĐTBXH-GDNN 24/07/2020 V/v đăng ký nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm trình độ sơ cấp cho người dạy nghề
1852/BC-SLĐTBXH 16/07/2020 Báo cáo kết quả công tác PAPI 6 tháng đầu năm 2020
1805/SLĐTBXH-NCC 10/07/2020 V/v điều chỉnh thông tin trong bia mộ liệt sỹ
1758/KH-SLĐTBXH 08/07/2020 Kế hoạch tuyên truyền PAPI năm 2020 và những năm tiếp theo
1566/SLĐTBXH-VP 19/06/2020 V/v thực hiện rà soát TTHC
1550/GM-SLĐTBXH 17/06/2020 GM dự Hội nghị tập huấn ISO 9001:2015
1524/BC-SLĐTBXH 15/06/2020 BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2020
1497/SLĐTBXH 11/06/2020 V/v đăng ký viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch kế toán viên năm 2020
1442/SLĐTBXH-VP 05/06/2020 V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Lực lượng dự bị động viên năm 2019
1445/SLĐTBXH 05/06/2020 V/v triển khai thực hiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp y tế
1450/SLĐTBXH-VP 05/06/2020 V/v đăng ký chương trình làm việc 6 tháng cuối năm 2020
162/QĐ-SLĐTBXH 04/06/2020 QĐ kiện toàn Ban chỉ đạo ISO Sở Lao động TBXH
1346/SLĐTBXH-VP 28/05/2020 V/v thực hiện các TTHC liên quan đến hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid 19
1 2 3 4 5 6    
°
35 người đang online