Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 65/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/06/2020
Trích yếu V/v giao biên chế công chức Sở Lao động TBXH năm 2019
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Lĩnh vực
Loại văn bản Quyết định
Tài liệu đính kèm 65.pdf
°
335 người đang online