Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1442/SLĐTBXH-VP
Ngày ban hành 05/06/2020
Trích yếu V/v tham gia góp ý dự thảo Quyết định, Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Lực lượng dự bị động viên năm 2019
Cơ quan ban hành Sở Lao động Thương binh và Xã Hội Hưng Yên
Lĩnh vực
Loại văn bản Công văn
Tài liệu đính kèm 1442.pdf
°
455 người đang online