Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1524/BC-SLĐTBXH
Ngày ban hành 15/06/2020
Trích yếu BC kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội 6 tháng đầu năm 2020
Cơ quan ban hành Sở Lao động Thương binh và Xã Hội Hưng Yên
Lĩnh vực
Loại văn bản Báo cáo
Tài liệu đính kèm 1524.pdf
°
312 người đang online