Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 1758/KH-SLĐTBXH
Ngày ban hành 08/07/2020
Trích yếu Kế hoạch tuyên truyền PAPI năm 2020 và những năm tiếp theo
Cơ quan ban hành Sở Lao động Thương binh và Xã Hội Hưng Yên
Lĩnh vực
Loại văn bản Kế hoạch
Tài liệu đính kèm 1758.pdf
°
333 người đang online