Trên 30 doanh nghiệp và cơ sở đào tạo nghề tham gia phiên giao dịch việc làm lần thứ 3

Ngày 28.5, tại văn phòng giao dịch Phố Nối (Mỹ Hào), Trung tâm giới thiệu việc làm (Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ 3 năm 2011. Tham gia phiên giao dịch lần này có trên 30 doanh nghiệp và cơ sở đào tạo, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xuất khẩu lao động...

Được biết, các doanh nghiệp tham gia giao dịch có nhu cầu tuyển dụng 2.148 người, trong đó lao động có trình độ đại học, cao đẳng 88 người, trình độ trung cấp, công nhân kỹ thuật 250 người, lao động phổ thông 1820 người, chiếm 84,73%. Đối với các cơ sở đào tạo có nhu cầu tuyển sinh 500 người.
Phiên giao dịch lần này tạo cơ hội thuận lợi cho người lao động trao đổi, tìm hiểu thông tin giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo từ đó lựa chọn địa chỉ phù hợp để làm việc và học nghề.