Hưng Yên: Tạo việc làm mới cho hơn 11,8 nghìn lao động

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho hơn 11,8 nghìn lao động, đạt 50,23% kế hoạch năm. Vị trí việc làm mới tập trung ở nhóm doanh nghiệp dệt may, điện tử, cơ khí, chế biến thực phẩm và ở các khu công nghiệp tập trung như: Khu công nghiệp Thăng Long II, Khu công nghiệp Dệt may Phố Nối...

 

Nhiều lao động được tuyển dụng theo hình thức liên kết đào tạo giữa doanh nghiệp với cơ sở giáo dục nghề nghiệp nên chất lượng nhân lực tốt, thu nhập, chế độ, chính sách đối với người lao động được bảo đảm. 

Lệ Thu

baohungyen.vn