Chùm ảnh về hoạt động hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Tính đến ngày 13/5/2020, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã có một số huyện và thành phố Hưng Yên đã triển khai chi trả hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 và Quyết định số 15/QĐ-TTg ngày 24/4//2020 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải hình ảnh tại các điểm chi trả của các địa phương.

          Lãnh đạo Sở Lao động TBXH và UBND thành phố Hưng Yên giám sát hoạt động chi trả tại phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên

 

                                               Người dân xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên tại điểm chi trả

 

                                 Người dân tiếp nhận tiền hỗ trợ

 

Văn phòng Sở