Công văn về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống Covid - 19 tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Ngày 27/7/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1938/LĐTBXH-GDNN về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống COVID- 19. Công văn yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 tỉnh Hưng Yên; tổ chức thường trực công tác phòng chống dịch bênh COVID-19; báo cáo nhanh tình hình thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID -19 về Sở Lao động - thương binh và Xã hội trước 13h45' hàng ngày ( Qua phòng Giáo dục nghề nghiệp)

Nội dung chi tiết: CV 1938

Văn phòng Sở