Ngày 28/7: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP

        Tính đến 15 giờ, ngày 28/7/2021, qua tổng hợp báo cáo từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hưng Yên báo cáo kết quả triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021; Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 như sau:

I. Công tác tham mưu triển khai

Theo báo cáo đã có 3/10 huyện, thị xã, thành phố ban hành văn bản chi tiết hướng dẫn thực hiện QĐ số 23/2021/QĐ-TTg và thành lập Hội đồng thẩm định để thẩm định chính sách theo QĐ số 23/2021/QĐ-TTg.

II. Kết quả thực hiện

Đã thực hiện mức giảm đóng BHTNLĐ, BNN cho 3.543 đơn vị, với 170.750 lao động và số tiền giảm đóng là: 4.051.118.628 đồng.

Xác nhận cho 04 đơn vị, với 152 lao động tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương và 05 đơn vị, với 961 lao động ngừng việc do ảnh hưởng đại dịch Covid-19.

Ban biên tập CTTĐT