Tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID - 19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch

Ngày 24/5/2021,Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1851/LĐTBXH-TE&BĐG đề nghị, hướng dẫn các Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID - 19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch, cụ thể:

          Thường xuyên phối hợp với với các cơ quan, đơn vị chức năng tại địa phương cập nhật số liệu, lập danh sách trẻ em ở các địa bàn giãn cách xã hội và các cơ sở cách ly tập trung; khảo sát nhu cầu cần hỗ trợ của trẻ em đang bị cách ly; trích kinh phí từ nguồn Quỹ Bảo trợ trẻ em cấp huyện, xã để hỗ trợ cho trẻ em hoặc đề nghị Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh (cấp tỉnh) hoặc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ dinh dưỡng, đồ dùng thiết yếu, thuốc và các vật phẩm y tế bổ sung cho trẻ em với phương châm không để một trẻ em nào có nhu cầu, gặp khó khăn mà không được hỗ trợ kịp thời. Số liệu, danh sách trẻ em cập nhật gửi Phòng Trẻ em và Bình đẳng giới bằng các phương tiện thông tin trên môi trường mạng (email, zalo nhóm...) và bằng văn bản về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

           Phối hợp với các phòng, đơn vị chức năng tại địa phương tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, thị xã triển khai kịp thời các biện pháp bảo vệ trẻ em trong hoàn cảnh dịch bệnh, bảo đảm an toàn cho trẻ em cùng với việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt quan tâm phòng, chống nguy cơ xâm hại, tai nạn, thương tích trẻ em, phòng ngừa sang chấn và hỗ trợ ổn định tâm lý cho trẻ em.

Nhân bản, phổ biến thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh cấp xã, mạng xã hội và cấp phát tờ rơi, tờ gấp, áp phích... đến từng địa bàn giãn cách, cơ sở cách ly các nội dung hướng dẫn về bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em trong đại dịch Covid -19. Sử dụng các sản phẩm truyền thông mẫu đã được Cục Trẻ emxây dựng, sản xuất và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhân bản (danh mục tài liệu, sản phẩm truyền thông và đường truy cập gửi kèm theo).

Liên hệ với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em (111) để được hướng dẫn, tư vấn về: an toàn cho trẻ em; chăm sóc, ổn định tâm lý, phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý những sang chấn tâm lý của trẻ em trong bối cảnh cách ly, giãn cách xã hội; hỗ trợ, can thiệp, xử lý khẩn cấp để bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em.

Thường xuyên thông tin, báo cáo về tình hình trẻ em ảnh hưởng bởi COVID-19, việc hỗ trợ cho trẻ em hoặc các vấn đề phát sinh, trường hợp khẩn cấp liên quan đến đối tượng trẻ em cho cơ quan có thẩm quyền và cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để có giải pháp xử lý, hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Ban biên tập CTTĐT