Triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Nhằm tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp, ngày 6/8/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 2582/LĐTBXH-VP về việc triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Cụ thể, Bộ Lao động - Thương binh và xã hội đã phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài Chính, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng chính sách xã hội xây dựng, hoàn thiện và cung cấp 05 thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia, địa chỉ: www.ncovi.dichvucong.gov.vn

Nội dung chi tiết: CV 2582

Ban biên tập CTTĐT