Thông báo tạm hoãn tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động năm 2021

Theo Kế hoạch số 4276/KH-SLĐTBXH ngày 01/11/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên  tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động trên địa bàn tỉnh từ ngày 08/11/2021 đến ngày 15/11/2021, tại Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Hưng Yên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên thông báo tạm hoãn tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động năm 2021 theo thời gian và địa điểm trên. Thời gian tiếp nhận Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên sẽ có thông báo sau.

Trân trọng thông báo để người dân, doanh nghiệp được biết.

Nội dung chi tiết thông báo tại đây: TB 4324

 

 

 

 

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở