Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021

                               Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021 tỉnh Hưng Yên

          - Hình thức: Trực tuyến (Đặt điểm cầu tại tỉnh và kết nối trực tuyến với Ban tổ chức, Ban giám khảo).

         - Thời gian: Từ ngày 12 đến ngày 18/11/2021 (Khai mạc ngày 12/11/2021; trình giảng từ ngày 12 đến ngày 16/11/2021; bế mạc ngày 18/11/2021)

        - Điểm cầu của tỉnh: Tại Trường Cao đẳng Cơ điện và Thủy lợi (Địa chỉ: Dân Tiến - Khoái Châu - Hưng Yên)

        - Số nhà giáo tham gia trình giảng tại điểm cầu tỉnh: 12 nhà giáo.

Ban biên tập Cổng TTĐT Sở