Đề án sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 11 - 12 - 2018
100%

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án sắp xếp lại mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nội dung chi tiết: Đề án mạng lưới cơ sở GDNN

Tin mới nhất

Công khai dự toán ngân sách năm 2022(06/01/2022 11:30 SA)

Phê duyệt gói thầu mua sắm quà chúc thọ, mừng thọ người coa tuổi dịp Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022(05/01/2022 11:45 SA)

Phê duyệt gói thầu mua sắm khung, thiếp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi dịp Tết Nhâm Dần năm 2022(05/01/2022 11:22 SA)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5(19/11/2021 11:13 SA)

Kiểm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước Quý I, II năm 2021(27/09/2021 11:05 SA)

°
1431 người đang online