Thông báo mời thầu mua sắm khung, thiếp chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi dịp Tết Nguyên đán 2019

Đăng ngày 18 - 12 - 2018
100%

Căn cứ Quyết định phê duyệt kế hoạch mua mua sắm khung và thiếp chúc thọ mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 90 và ở tuổi 100 nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2019, Sở Lao động TBXH thông báo mời thầu với nội dung sau:

Tên bên mời thầu: Sở Lao động TBXH tỉnh Hưng Yên. Địa chỉ: Số 533 Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. SĐT: 02213 863 957

Tên gói thầu: Mua sắm khung, thiếp chức thọ, mừng thọ người cao tuổi

Nguồn vốn: Hoạt động Người cao tuổi năm 2019

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn

Phương thức: Một giai đoạn một túi hồ sơ

Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ 00 phút ngày 19/12/2018 đến trước 9 giờ 30 phút ngày 26/12/2018

Địa điểm: Sở Lao động TBXH Hưng Yên, số 533, Nguyễn Văn Linh, TP. Hưng Yên

Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 30 phút, ngày 26/12/2018

Thời điểm mở thầu: 9 giờ 35 phút, ngày 26/12/2018

(Chi tiết tại Phiếu đăng ký thông báo mời thầu - Mẫu 7)

Chi tiết: Mẫu 7

 

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020(11/12/2020 8:39 SA)

Hướng dẫn Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều...(06/10/2020 3:33 CH)

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan(29/09/2020 3:14 CH)

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan(04/12/2019 2:18 CH)

UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2018(19/12/2018 8:05 SA)

°
178 người đang online