UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2018

Đăng ngày 19 - 12 - 2018
100%

Ngày 17/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2970/QĐ-UBND v/v phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2018 theo chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 - 2020.

Tổng số hộ toàn tỉnh: 390.336 hộ;

Tỷ lệ hộ nghèo: 2,55% tương ứng với 9.953 hộ;

Tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,76% tương ứng với 10.776 hộ.

Số hộ nghèo, hộ cận nghèo phê duyệt tại Quyết định là cơ sở để thực hiện chế độ bảo hiểm y tế; các chính sách an sinh xã hội, chính sách kinh tế, xã hội khác năm 2019 của tỉnh.

Chi tiết: QĐ 2970

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020(11/12/2020 8:39 SA)

Hướng dẫn Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều...(06/10/2020 3:33 CH)

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan(29/09/2020 3:14 CH)

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan(04/12/2019 2:18 CH)

Thông báo mời thầu mua sắm khung, thiếp chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi dịp Tết Nguyên đán 2019(18/12/2018 10:51 SA)

°
550 người đang online