Phiếu đăng ký mời thầu

Đăng ngày 31 - 12 - 2019
100%

Ngày 24/12/2019, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên đã ban hành Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu gửi Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sau đây là toàn văn Phiếu đăng ký Thông báo mời thầu:

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG BÁO MỜI THẦU

(Lựa chọn nhà thầu)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên

Địa chỉ: Số 533 Đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213.863.531; 02213.863.957.

Mã số thuế:  0900241897.

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Mua sắm quà thăm, tặng các gia đình chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.   

- Loại gói thầu:

              Xây lắp ¨ Mua sắm hàng hóa x Tư vấn ¨ Phi tư vấn ¨ Hỗn hợp ¨

- Giá gói thầu: 7.047.500.000 đồng (Bằng chữ: Bẩy tỷ, không trăm bốn mươi bẩy triệu, năm trăm nghìn đồng).

- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm quà thăm, tặng các gia đình chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày.

2. Tên dự toán: Mua sắm quà thăm, tặng các gia đình chính sách, người có công nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

3. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh năm 2020.

4. Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước.

5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.

6. Thời gian phát hành HSMT: từ 8 giờ, ngày 30 tháng 12 năm 2019 đến trước 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2020.      

7. Địa điểm phát hành HSMT: Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên.

Địa chỉ: Số 533 Đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 02213.863.531; 02213.863.957.

8. Giá bán 1 bộ HSMT: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng).

Địa chỉ nhận HSDT: Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên.

9.  Bảo đảm dự thầu: 105.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm linh lăm triệu đồng).

Hình thức bảo đảm bằng thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.

10. Thời điểm đóng thầu  09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 01 năm 2020.

11. Thời điểm mở thầu:   09 giờ 15 phút, ngày  09 tháng 01 năm 2020.

Hưng Yên, ngày 24 tháng 12 năm 2019

Đại diện hợp pháp của bên mời thầu

Tin mới nhất

Phê duyệt gói thầu mua sắm khung, thiếp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi dịp Tết Nhâm Dần năm 2022(05/01/2022 11:22 SA)

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5(19/11/2021 11:13 SA)

°
1409 người đang online