Hướng dẫn Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 06 - 10 - 2020
100%

Căn cứ các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 về sử đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016;

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết các văn bản hướng dẫn và mẫu biểu tại đây:

HD số 2415 ; KH số 112

Phụ lục 3a; Phụ lục 2e ; Phụ lục 2đ ; Phụ lục 3b (Phiếu B) ; Phụ lục 3c (Phiếu C) ; Phụ lục 2c, 2d ; Phụ lục 6b (Mẫu sổ)

 

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020(11/12/2020 8:39 SA)

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan(29/09/2020 3:14 CH)

Rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo bảo đảm chính xác, khách quan(04/12/2019 2:18 CH)

UBND tỉnh phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Hưng Yên năm 2018(19/12/2018 8:05 SA)

Thông báo mời thầu mua sắm khung, thiếp chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi dịp Tết Nguyên đán 2019(18/12/2018 10:51 SA)

°
625 người đang online