Hướng dẫn Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 06 - 10 - 2020
100%

Căn cứ các Thông tư của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 về Hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; số 14/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/9/2018 về sử đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016;

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Chi tiết các văn bản hướng dẫn và mẫu biểu tại đây:

HD số 2415 ; KH số 112

Phụ lục 3a; Phụ lục 2e ; Phụ lục 2đ ; Phụ lục 3b (Phiếu B) ; Phụ lục 3c (Phiếu C) ; Phụ lục 2c, 2d ; Phụ lục 6b (Mẫu sổ)

 

Tin mới nhất

Hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh(19/08/2022 8:10 SA)

Hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và xác định hộ làm...(29/03/2022 2:17 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với...(29/03/2022 3:19 CH)

Hội nghị trực tuyến tập huấn Công tác xã hội với trẻ tự kỷ(12/10/2021 8:35 SA)

Trao gạo hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn...(14/09/2021 3:03 CH)

°
1262 người đang online