Quy định về Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên lần thứ VII năm 2020

Đăng ngày 22 - 05 - 2020
100%

Ngày 19/5/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 123/QĐ-SLĐTBXH quy định về Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên lần thứ VII năm 2020. Quy định này áp dụng cho việc tổ chức, triển khai, thực hiện và các nội dung liên quan đến hoạt động Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2020.

Nội dung chi tiết ; QĐ 123

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm...(02/08/2022 2:06 CH)

Kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022(09/03/2022 2:17 CH)

Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(18/11/2021 2:22 CH)

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(08/11/2021 11:16 SA)

Hội thảo Quốc tế về nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới(02/10/2021 11:06 SA)

°
512 người đang online