Kiểm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước Quý I, II năm 2021

Đăng ngày 27 - 09 - 2021
100%

Thực hiện Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ Tài chính quy định về xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành kiểm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước Quý I, II năm 2021 đối với 07 đơn vị trực thuộc Sở và các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tại 10 huyện, thị xã, thành phố.

Nội dung chi tiết: CV 3777

Tin mới nhất

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2023(04/01/2023 3:16 CH)

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021(22/09/2022 9:19 SA)

Thông báo về xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021(22/09/2022 9:24 SA)

Công khai dự toán ngân sách năm 2022(06/01/2022 11:30 SA)

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020(15/09/2021 10:15 SA)

°
685 người đang online