Nghị quyết của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19"

Đăng ngày 15 - 10 - 2021
100%

Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-Cp quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19"

Nội dung chi tiết tại đây: NQ 128

Tin mới nhất

Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động(16/06/2022 10:03 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2022(14/06/2022 9:47 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 5 năm 2022(06/05/2022 8:15 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 4/2022(04/04/2022 8:09 SA)

Đề cương tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất...(01/04/2022 2:51 CH)

°
809 người đang online