Nghị quyết của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19"

Đăng ngày 15 - 10 - 2021
100%

Ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-Cp quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19"

Nội dung chi tiết tại đây: NQ 128

Tin mới nhất

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022(05/01/2022 8:42 SA)

Văn bản hợp nhất về quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng...(16/12/2021 4:42 CH)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2021(03/12/2021 4:02 CH)

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày...(09/11/2021 11:27 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11(01/11/2021 11:14 SA)

°
344 người đang online