Công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Đăng ngày 15 - 09 - 2021
100%

Ngày 14/9/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 346/QĐ-LĐTBXH công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc Sở.

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 346

Tin mới nhất

Công khai dự toán ngân sách năm 2022(06/01/2022 11:30 SA)

Kiểm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước Quý I, II năm 2021(27/09/2021 11:05 SA)

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội(22/07/2021 3:38 CH)

°
756 người đang online