Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Đăng ngày 05 - 10 - 2021
100%

Triển khai các văn bản chỉ đạo về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp: Nghị quyết số 03/2021/NQ/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ; Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 01/10/2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành văn bản số 3068/BHXH-CSXH hướng dẫn triển khai việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid -19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Nội dung chi tiết: CV 3068

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ngày 14/10: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(14/10/2021 8:43 SA)

  Ngày 08/10: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(08/10/2021 3:26 CH)

  UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid -19(06/10/2021 8:49 SA)

  Ngày 24/9: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(24/09/2021 9:55 SA)

  Triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn...(11/08/2021 4:22 CH)

  °
  731 người đang online