UBND tỉnh chỉ đạo hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid -19

Đăng ngày 06 - 10 - 2021
100%

Ngày 06.10.2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2425/UBND-KGVX  về việc hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19. Nhằm thực hiện mục tiêu phòng chống dịch bệnh Covid -19 hiệu quả, đồng thời đảm bảo công tác an sinh xã hội, kịp thời hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid – 19 ổn định cuộc sống, lao động và học tập, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. UBND huyện, thị xã, thành phố lập danh sách người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hưng Yên hiện đang sinh sống, lao động, học tập tại miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 không về tỉnh trong thời gian tới cần được hỗ trợ, gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước 9h00 ngày 07.10.2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố tổng hợp danh sách, tham mưu UBND tỉnh việc hỗ trợ người dân Hưng Yên tại các tỉnh miền Nam gặp khó khăn do dịch Covid-19 trước 14h00 ngày 07.10.2021. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, Báo Hưng Yên, UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, yêu cầu người dân vận động, thuyết phục người thân đang sinh sống, lao động, học tập tại các tỉnh miền Nam tạm thời chưa về quê để góp phần ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh; đồng thời tuân thủ hướng dẫn, chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của chính quyền sở tại.

 

Tin mới nhất

Ngày 14/10: Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(14/10/2021 8:43 SA)

Ngày 08/10: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(08/10/2021 3:26 CH)

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng...(05/10/2021 9:13 SA)

Ngày 24/9: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(24/09/2021 9:55 SA)

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn...(11/08/2021 4:22 CH)

°
676 người đang online