Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5

Đăng ngày 19 - 11 - 2021
100%

Ngày 19/11/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 424/ QĐ-LĐTBXH về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5: "Xây dựng phần mềm số hóa hồ sơ và quản lý dữ liệu người có công với cách mạng tỉnh Hưng Yên" thuộc "Dự án xây dựng phần mềm, số hóa hồ sơ và quản lý dữ liệu người có công với cách mạng tỉnh Hưng Yên".

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 124

Tin mới nhất

Phê duyệt gói thầu mua sắm khung, thiếp chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi dịp Tết Nhâm Dần năm 2022(05/01/2022 11:22 SA)

Phiếu đăng ký mời thầu(31/12/2019 3:58 CH)

°
1540 người đang online