Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021

Đăng ngày 09 - 11 - 2021
100%

Ngày 06 tháng 11 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dung lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19.

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 33/2021

Tin mới nhất

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 1 năm 2022(05/01/2022 8:42 SA)

Văn bản hợp nhất về quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng...(16/12/2021 4:42 CH)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2021(03/12/2021 4:02 CH)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11(01/11/2021 11:14 SA)

Nghị quyết của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu...(15/10/2021 4:45 CH)

°
698 người đang online