Văn bản hợp nhất về quy định thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do COVID-19

Đăng ngày 16 - 12 - 2021
100%

Ngày 06/12/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 4496/VBHN-BLĐTBXH xác thực văn bản hợp nhất quyết định quy định về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

Nội dung chi tiết tại đây: VB 4496

Tin mới nhất

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 5 năm 2022(06/05/2022 8:15 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 4/2022(04/04/2022 8:09 SA)

Đề cương tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất...(01/04/2022 2:51 CH)

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 3 năm 2022(04/03/2022 2:54 CH)

Chính sách nổi bất có hiệu lực từ tháng 2 năm 2022(04/02/2022 2:49 CH)

°
1126 người đang online