Kết quả thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025

Đăng ngày 10 - 12 - 2021
100%

Ngày 09/12/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Báo cáo số 4812/BC-SLĐTBXH về kết quả thực hiện Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tinhd khi sinh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2025.

Chi tiết tại đây: BC 4812

Tin mới nhất

Kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021(27/12/2021 11:16 SA)

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội: Thành tựu sau 25 năm tái lập tỉnh(23/12/2021 2:11 CH)

Số liệu thực hiện việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021(13/12/2021 10:14 SA)

Danh mục cơ sở dữ liệu ngành Lao động – Thương binh và Xã hội(14/06/2021 4:12 CH)

°
32 người đang online