Tuyên truyền, phổ biến văn bản QPPL 6 tháng đầu năm 2021

Đăng ngày 17 - 05 - 2021
100%

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đề nghị Trưởng các phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai, tuyên truyền, phố biến các văn bản chính sách, pháp luật tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bằng hình thức phù hợp, lưu ý các văn bản cụ thể sau:

1/ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025;

2/ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 Quy định quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân

3/ Nghị định số 23/2021/NĐ-CP ngày 19/3/2021 Quy định chi tiết khoản 3 Điều 37 và Điều 39 của Luật Việc làm về trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm;

4/ Quyết định số 17/2021/QĐ-TTg ngày 31/3/2021 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người tham gia bảo hiểm thất nghiệp;

5/ Thông tư số 23/2020/TT-BLĐTBXH ngày /2020 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

6/ Thông tư số 22/2020/TT-BLĐTBXH ngày /2020 Bãi bỏ văn bản QPPL do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành, liên tịch ban hành;

7/ Thông tư số 19/2020/TT-BLĐTBXH ngày   2020 Quy định về Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp.

 

Tin mới nhất

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày...(09/11/2021 11:27 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11(01/11/2021 11:14 SA)

Nghị quyết của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu...(15/10/2021 4:45 CH)

Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của...(14/10/2021 8:52 SA)

Nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh...(28/09/2021 8:50 SA)

°
796 người đang online