Phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam

Đăng ngày 17 - 05 - 2021
100%

Ngày 10/5/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 1638/SLĐTBXH-GDNN về việc phát động cuộc thi viết về kỹ năng lao động Việt Nam. Cuộc thi nhằm mục đích tuyên truyền về vai trò, giá trị của kỹ năng lao động trong đời sống kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế; tuyên truyền sâu rộng về Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam - 4/10.

Nọi dung chi tiết: CV 1638

Tin mới nhất

Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2030, tầm...(02/08/2022 2:06 CH)

Kế hoạch triển khai hoạt động giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2022(09/03/2022 2:17 CH)

Bế mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(18/11/2021 2:22 CH)

Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2021(08/11/2021 11:16 SA)

Hội thảo Quốc tế về nâng tầm kỹ năng lao động Việt Nam trong tình hình mới(02/10/2021 11:06 SA)

°
724 người đang online