Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021

Đăng ngày 22 - 07 - 2021
100%

Ngày 21/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 110/KH-UBND triển khai Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19.

Kế hoạch đã cụ thể hóa các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm chủ trì theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; phân công rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian, tiến độ thực hiện.

Nội dung chi tiết: KH 110

Tin mới nhất

Ngày 24/9: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(24/09/2021 9:55 SA)

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn...(11/08/2021 4:22 CH)

Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó...(06/08/2021 11:13 SA)

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh lập danh sách lao động đủ điều kiện...(06/08/2021 10:27 SA)

Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các...(04/08/2021 8:44 SA)

°
547 người đang online