Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 13 - 07 - 2021
100%

Ngày 9/7/2021, liên ngành: Lao động - Thương binh và xã hội và Tài chính ban hành Hướng dẫn số 2638/HDLN-SLĐTBXH-STC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số17/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nội dung chi tiết: Hướng dẫn số 2638

Tin mới nhất

Hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh(19/08/2022 8:10 SA)

Hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và xác định hộ làm...(29/03/2022 2:17 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với...(29/03/2022 3:19 CH)

Hội nghị trực tuyến tập huấn Công tác xã hội với trẻ tự kỷ(12/10/2021 8:35 SA)

Trao gạo hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn...(14/09/2021 3:03 CH)

°
1187 người đang online