Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 13 - 07 - 2021
100%

Ngày 9/7/2021, liên ngành: Lao động - Thương binh và xã hội và Tài chính ban hành Hướng dẫn số 2638/HDLN-SLĐTBXH-STC hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số17/2021/NQ-HĐND ngày 30/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định mức trợ cấp, hỗ trợ đối với một số đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nội dung chi tiết: Hướng dẫn số 2638

Tin mới nhất

Hội nghị trực tuyến tập huấn Công tác xã hội với trẻ tự kỷ(12/10/2021 8:35 SA)

Trao gạo hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn...(14/09/2021 3:03 CH)

Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021(26/08/2021 9:36 SA)

Hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát, tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa...(18/08/2021 4:31 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 – 2020(11/12/2020 8:39 SA)

°
825 người đang online