Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021

Đăng ngày 12 - 07 - 2021
100%

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-BCĐ ngày 04/5/2021 của Ban chỉ đạo 138/CP về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021; Công văn số 162/PCTNXH-HTNNTT ngày 27/5/2021 của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội về việc hướng dẫn hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021 và Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 08/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ hướng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về phòng, chống mua bán người nói chung và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về nói riêng trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh từ cấp huyện đến cấp xã. Xây dựng pano, treo băng rôn, áp phích, tờ rơi, tờ gấp… với các khẩu hiệu hành động “Phát huy tinh thần phòng, chống dịch Covid, chung tay đẩy lùi nạn mua bán người”, “Chung tay phòng, chống nạn mua bán người” và “Phòng, chống mua bán người là trách nhiệm của cá nhân và toàn xã hội”. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền về đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán (thông qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111).  

         Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện tiếp nhận, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng. Đảm bảo nạn nhân có nhu cầu được hưởng đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

        

 

Tin mới nhất

Tổ chức chương trình "Nào cùng đi" với chủ đề “Kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội trong học...(24/05/2023 1:34 CH)

Kiểm tra công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội tại huyện Văn Lâm và Văn Giang(19/05/2023 7:02 SA)

Hội nghị truyền thông Học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2023(28/04/2023 8:52 SA)

Học sinh Trường THPT Văn Giang với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2023(25/04/2023 8:14 SA)

Truyền thông học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022(25/10/2022 9:46 SA)

°
723 người đang online