Kế hoạch triển khai thi hành Luật cư trú trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 07 - 07 - 2021
100%

Ngày 1/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 103/KH-UBND triển khai thi hành Luật cư trú trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nội dung chi tiết: Luật cư trú

                           Kế hoạch số 103

Tin mới nhất

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 5 năm 2022(06/05/2022 8:15 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 4/2022(04/04/2022 8:09 SA)

Đề cương tuyên truyền, phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 2; kỳ họp bất...(01/04/2022 2:51 CH)

Chính sách nổi bật có hiệu lực tháng 3 năm 2022(04/03/2022 2:54 CH)

Chính sách nổi bất có hiệu lực từ tháng 2 năm 2022(04/02/2022 2:49 CH)

°
718 người đang online