Hội nghị tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021

Đăng ngày 26 - 08 - 2021
100%

Từ ngày 26-27/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có đồng chí Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở, đồng chí Nguyễn Phúc Hiến, Phó Giám đốc Sở, các đồng chí lãnh đạo các phòng thuộc Sở, lãnh đạo và chuyên viên phòng Bảo trợ xã hội; tại điểm cầu 10 huyện, thị xã, thành phố mỗi điểm cầu có đại diện lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, đại diện Ban Chỉ đạo/tổ giúp việc Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp huyện; tại điểm cầu 161 xã, phường, thị trấn mỗi điểm cầu có đại diện Lãnh đạo UBND xã, công chức phụ trách lĩnh vực Lao động - TB&XH; đại biểu là rà soát viên đại diện mỗi thôn.

                           Đồng chí Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở và các đại biểu tại điểm cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Để phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1% vào cuối năm 2025 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, địa phương trong việc thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách, chương trình về giảm nghèo. Trong đó việc xác định đối tượng thụ hưởng các chính sách giảm nghèo là bước quan trọng, đầu tiên làm cơ sở để đưa các chính sách giảm nghèo đến với người nghèo. Vì vậy, công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp tục được thực hiện thường xuyên và hằng năm đảm bảo tính chính xác theo nguyên tắc công khai minh bạch, công bằng, dân chủ và có sự tham gia của người dân. Kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực tế tình hình diễn biến hộ nghèo, hộ cận nghèo tại địa phương, tránh tình trạng phản ánh sai lệch thực tế.

Phát biểu tại Hội nghị trực tuyến, đồng chí Đặng Văn Diên, Giám đốc Sở lưu ý một số điểm mới khác biệt so với giai đoạn 2016-2020: Chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 được xây dựng trên cơ sở mức sống tối thiểu của người dân; bổ sung thêm 01 tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản (việc làm) nâng tổng số tiêu chí dịch vụ xã hội cơ bản lên 6 tiêu chí trong quy trình rà soát; ổ chức họp dân để thống nhất kết quả rà soát trong quy trình điều kiện tiên quyết phải mời Mặt trận tổ quốc tham gia cuộc họp và hộ được công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo phải có sự đồng ý của 50% số người tham gia dự họp trở lên.

Đồng chí yêu cầu việc tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp ngư nghiệp có mức sống trung bình để người dân hiểu được quyền lợi, nghĩa vụ và có ý thức phối hợp với rà soát viên trong công tác rà soát, xác định là việc làm cần thiết, đề nghị cấp huyện, cấp xã chỉ đạo thực hiện triển khai kịp thời. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần chuẩn bị, xây dựng phương án để chủ động hoàn thành công tác rà soát, xác định đúng tiền độ đề ra trong trường hợp tình hình dịch bệnh diễn biễn phức tạp.

Tin mới nhất

Hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh(19/08/2022 8:10 SA)

Hướng dẫn quy trình, phương pháp rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và xác định hộ làm...(29/03/2022 2:17 CH)

Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với...(29/03/2022 3:19 CH)

Hội nghị trực tuyến tập huấn Công tác xã hội với trẻ tự kỷ(12/10/2021 8:35 SA)

Trao gạo hỗ trợ người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và tặng quà học sinh có hoàn cảnh khó khăn...(14/09/2021 3:03 CH)

°
747 người đang online