Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19

Đăng ngày 30 - 08 - 2021
100%

Thực hiện Công văn số 2033/UBND-KGVX ngày 29/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19; nhằm tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao, ngày 30/8/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 3400/SLĐTBXH-VP yêu cầu các phòng tham mưu, tổng hợp, chuyên môn nghiệp vụ; các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở thực hiện nghiêm các quy định tại Công văn số 2033/UBND-KGVX và các văn bản mới có liên quan.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 3400

Tin mới nhất

Quyết định quy định chức năng nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Lao động - Thương binh và...(12/05/2022 3:16 CH)

Đại hội Chi đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khóa XII, nhiệm kỳ 2022-2024(05/05/2022 7:31 SA)

Hưởng ứng chiến dịch giờ Trái đất năm 2022(01/03/2022 2:00 CH)

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà Tết các đảng viên cao tuổi Đảng; gia đình người có...(25/01/2022 2:25 CH)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ Lao động, người có công và xã hội năm 2022(21/01/2022 11:06 SA)

°
894 người đang online