Bộ Lao động - Thương binh và xã hội thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg

Đăng ngày 04 - 08 - 2021
100%

Để đảm bảo thống nhất trong theo dõi, chỉ đạo thực hiện các chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và hỗ trợ giải đáp các phản ánh, kiến nghị của người lao động, người sử dụng lao động trong quá trình triển khai các hoạt động hỗ trợ tại các địa phương, ngày 27/7/2021, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Công văn số 2418/BLĐTBXH-VP về việc thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện chính sách theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung chi tiết: CV 2418

Tin mới nhất

Ngày 24/9: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(24/09/2021 9:55 SA)

Triển khai các dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn...(11/08/2021 4:22 CH)

Cẩm nang hướng dẫn đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động gặp khó...(06/08/2021 11:13 SA)

Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh lập danh sách lao động đủ điều kiện...(06/08/2021 10:27 SA)

Ngày 02/8: Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP(02/08/2021 10:40 SA)

°
536 người đang online