Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - TBXH

Đăng ngày 03 - 08 - 2021
100%

 

Ngày 03/8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1809/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính thưcj hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Cụ thể:

TT

Tên thủ tục

Thời gian thực hiện

Địa điểm thực hiện

1

Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại dịch COVID-19.

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Cơ quan Bảo hiểm xã hội;

Ủy ban nhân dân cấp huyện

2

Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc  nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Trung tâm Dịch vụ việc làm, số 303 Nguyễn Văn Linh, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

3

Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ủy ban nhân dân cấp xã

4

Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do đại dịch COVID-19

09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Cơ quan Bảo hiểm xã hội; Ngân hàng chính sách xã hội

5

Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất do đại dịch COVID-19

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Cơ quan Bảo hiểm xã hội

6

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho  người lao động do đại dịch COVID-19

09 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Cơ quan Bảo hiểm xã hội; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số 533 Nguyễn Văn Linh, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

7

Hỗ trợ người lao động ngừng việc do đại dịch COVID-19

06 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Cơ quan Bảo hiểm xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

Nội dung cụ thể của các thủ tục được công khai trên cổng dịch vụ công của tỉnh, địa chỉ truy cập http://dichvucong.hungyen.gov.vn.

Chi tiết:QĐ 1809

Tin mới nhất

Quyết định của UBND tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành về thực...(15/05/2020 10:48 SA)

°
1115 người đang online