UBND tỉnh công bố danh mục thủ thục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - TBXH

Đăng ngày 10 - 09 - 2021
100%

Ngày 09/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2150/QĐ-UBND công bố danh mục 33 thủ tục hành chính các lĩnh vực Lao động - Tiền lương - BHXH, Việc làm, an toàn lao động, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Quyết định này cũng công bố bãi bỏ 33 thủ tục hành chính tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 2636/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 2150

Tin mới nhất

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia(07/10/2022 8:31 SA)

Triển khai tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi...(13/04/2022 7:44 SA)

Cụm thi đua số 2 tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua khen thưởng và ký giao ước thi đua...(29/03/2022 4:37 CH)

Kế hoạch Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Sở Lao động - TBXH(25/03/2022 2:30 CH)

Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động ngoài nước(11/03/2022 4:03 CH)

°
1093 người đang online