Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh nhằm cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 24 - 09 - 2021
100%

Nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến kết quả cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hưng Yên và đạt được mục tiêu đến năm 2023 tỉnh Hưng Yên vào nhóm 45 tỉnh trong bảng xếp hạng PCI cả nước, ngày 23/9/2021, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 12/CT-CTUBND về việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhằm cải thiện Chỉ số PCI tỉnh Hưng Yên.

Nội dung chi tiết tại đây: Chỉ thị số 12/CT-CTUBND

Tin mới nhất

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày...(09/11/2021 11:27 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11(01/11/2021 11:14 SA)

Nghị quyết của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu...(15/10/2021 4:45 CH)

Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của...(14/10/2021 8:52 SA)

Nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh...(28/09/2021 8:50 SA)

°
546 người đang online