Tuyên truyền, phổ biến Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi, bổ sung

Đăng ngày 28 - 09 - 2021
100%

Ngày 13/10/2020, tại kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 76/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.

Để việc áp dụng thi hành thống nhất, đồng bộ, hiệu quả ngay sau khi Luật số 76/2020/QH14 có hiệu lực (từ ngày 01/01/2022), Giám đốc Sở yêu cầu trưởng các phòng, đơn vị tổ chức tuyên truyền, quán triệt Luật số 76/2020/QH14 tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người dân doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước.

Nội dung chi tiết: Những điểm mới của Luật số 76/2020/QH14

Tin mới nhất

Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày...(09/11/2021 11:27 SA)

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11(01/11/2021 11:14 SA)

Nghị quyết của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu...(15/10/2021 4:45 CH)

Nghị quyết số 126/NQ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của...(14/10/2021 8:52 SA)

Nghị quyết của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh...(28/09/2021 8:50 SA)

°
875 người đang online