Thông báo việc giải quyết thủ tục nhập cảnh và cách ly tại nơi cư trú với người nhập cảnh trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 04 - 01 - 2022
100%

Thực hiện Công văn số 3407/UBND-KGVX ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 12/BC-SLĐTBXH-LĐVL ngày 04/01/2021 thông báo đến các đơn vị sản xuất kinh doanh việc giải quyết thủ tục nhập cảnh và cách ly tại nơi cư trú với người nhập cảnh vào địa bàn tỉnh. Theo đó các đơn vị sản xuất kinh doanh lưu ý một số nội dung như:

Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh vào Việt Nam theo hướng dẫn tại Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế.

Quy trình chấp thuận nhập cảnh thực hiện theo Hướng dẫn số 4850/SLĐTBXH-LĐVL ngày 14/12/2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Các doanh nghiệp, tổ chức có trách nhiệm gửi báo cáo phương án vận chuyển và cách ly tại nơi cư trú về Sở Y tế và cơ quan y tế cấp huyện nơi cách ly sau khi được UBND tỉnh và Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an chấp thuận nhập cảnh.

Việc nhập cảnh và cách ly tại nơi cư trú đối với người nhập cảnh tại Công văn số 10688/BYT-MT ngày 16/12/2021 của Bộ Y tế được áp dụng từ ngày 01/01/2022. Đối với các trường hợp người nhập cảnh đang thực hiện cách ly y tế tại khách sạn trước ngày 01/01/2022 thì tiếp tục thực hiện theo các quy định trước. Người nhập cảnh đã được chấp thuận nhập cảnh mà ngày nhập cảnh sau ngày 01/01/2022 nếu có nhu cầu thì được thay đổi phương án cách ly về nơi cư trú.

Nội dung chi tiết tại đây: CV 12

Tin mới nhất

Thông báo việc tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động lần 2...(04/10/2022 3:22 CH)

Kế hoạch triển khai tiếp nhận đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS cho người lao động...(04/10/2022 3:16 CH)

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 17/6/2022 của Chính phủ(22/06/2022 2:21 CH)

Kế hoạch triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số...(20/05/2022 8:47 SA)

Ngày hội tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động năm 2022(22/04/2022 8:43 SA)

°
1195 người đang online