Công khai dự toán ngân sách năm 2022

Đăng ngày 06 - 01 - 2022
100%

Ngày 05/01/2022, Sở Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Quyết định số 03/QĐ-SLĐTBXH về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2022 của cơ quan Sở và số liệu phân bổ dự toán ngân sách năm 2022 cho các đơn vị trực thuộc Sở.

Nội dung chi tiết tại đây: QĐ 03

Tin mới nhất

Quyết định công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021(22/09/2022 9:19 SA)

Thông báo về xét duyệt/thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021(22/09/2022 9:24 SA)

Kiểm tra báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước Quý I, II năm 2021(27/09/2021 11:05 SA)

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020(15/09/2021 10:15 SA)

Công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội(22/07/2021 3:38 CH)

°
1116 người đang online