Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống mua bán người năm 2022

Đăng ngày 14 - 10 - 2022
100%

Từ ngày 12 - 13/10/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực về công tác phòng, chống mua bán người cho hơn 500 đại biểu là lãnh đạo, viên chức Trung tâm Bảo trợ xã hội và Công tác xã hội; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố; công chức Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên Đội công tác xã hội tình nguyện cấp xã;

Đồng chí Phó Giám đốc Nguyễn Khắc Sang phát biểu tại Hội nghị

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Khắc Sang, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Sang nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội cấp huyện; công chức Lao động - Thương binh và Xã hội các xã, phường, thị trấn; thành viên Đội công tác xã hội trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành các Nghị quyết, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể xã hội tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống mua bán người giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; công tác tư vấn, tiếp nhận, trợ giúp hỗ trợ người bị mua bán trở về ổn định cuộc sống.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe về tình hình tệ nạn mua bán người trên thế giới, tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay; các hoạt động can thiệp trợ giúp, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mua bán người; kỹ năng đối với người làm công tác xã hội về hỗ trợ người bị mua bán trở về tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, các đại biểu còn được chuyên gia hướng dẫn nghiệp vụ trong tổ chức hoạt động phòng ngừa mua bán người thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế - xã hội tại địa bàn cơ sở.

Hội nghị cũng dành thời gian để giảng viên, học viên  thảo luận trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống mua bán người, công tác hỗ trợ nạn nhân tại địa phương.

Tin mới nhất

Tổ chức chương trình "Nào cùng đi" với chủ đề “Kỹ năng phòng, chống tệ nạn xã hội trong học...(24/05/2023 1:34 CH)

Kiểm tra công tác phòng, chống ma túy và tệ nạn xã hội tại huyện Văn Lâm và Văn Giang(19/05/2023 7:02 SA)

Hội nghị truyền thông Học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2023(28/04/2023 8:52 SA)

Học sinh Trường THPT Văn Giang với công tác phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2023(25/04/2023 8:14 SA)

Truyền thông học sinh với công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2022(25/10/2022 9:46 SA)

°
548 người đang online